«В процесі здійснення оглядів витрат доцільним є врахування результатів проведених раніше державних фінансових аудитів»: експертка НІСД бере участь у складі Робочої групи з огляду витрат НАН

9 Жовтня 2020 без коментарів

2 жовтня в форматі онлайн відбулося перше установче засідання Робочої групи з огляду витрат державного бюджету Національної академії наук України, повідомляє сайт НІСС. Робоча група утворена для виконання Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про проведення у 2020 році оглядів витрат державного бюджету в окремих сферах» від 3 березня 2020 р. № 212-р, яким визначено 11 розпорядників та 15 сфер огляду. Зокрема, Національна академія наук України (НАН) має провести огляд витрат державного бюджету у сфері наукової і науково-технічної діяльності наукових установ НАН з метою удосконалення системи планування та механізму розподілу видатків державного бюджету між науковими установами на проведення наукової і науково-технічної діяльності.

Склад Робочої групи затверджений Розпорядженням Президії НАН України від 13.05.2020 р. № 231. В установчому засіданні Робочої групи разом із керівництвом профільних структурних підрозділів Президії НАН України взяли участь: генеральна директорка директорату науки та інновацій Міністерства освіти і науки України Безвершенко Юлія Василівна; завідувачка кафедри фінансів, банківської справи та страхування Національної академії статистики, обліку та аудиту Бондарук Таїсія Григорівна; завідувач відділу державних фінансів Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління» Кудряшов Василь Павлович; завідувачка відділу державних фінансів Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України» Луніна Інна Олександрівна; заступник директора Департаменту видатків бюджету гуманітарної сфери – начальник відділу науки Міністерства фінансів України Оверчук Олександр Валерійович; завідувач кафедри фінансів Київського національного торговельно-економічного університету Чугунов Ігор Якович та ін.

У складі Робочої групи з огляду витрат НІСД представляє старша наукова співробітниця відділу економічної стратегії центру економічних та соціальних досліджень Касперович Юлія Володимирівна. Раніше у минулому 2019 р. вона брала участь в двох Робочих групах з огляду витрат Міністерства освіти і науки у сфері підготовки фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів у закладах вищої освіти та у сфері проведення наукових досліджень закладами вищої освіти та науковими установами, що належать до сфери управління МОН. З урахуванням результатів цієї роботи було підготовлено колективну спільно з Дешко Антоніною Леонідівною аналітичну записку із рекомендаціями щодо удосконалення організації проведення оглядів витрат державного бюджету в сучасних умовах.

Впродовж першого засідання членами Робочої групи з огляду витрат НАН було схвалено план-графік проведення огляду витрат, визначено необхідні джерела інформації у сфері проведення огляду витрат, а також узгоджено організацію взаємодії між членами Робочої групи. Результатом її роботи має стати звіт про огляд витрат, який міститиме узагальнену інформацію, отриману на основі виконаних досліджень, результатів проведеного аналізу, обговорень та прийнятих рішень.

Звіт про огляд витрат державного бюджету НАН має подати Кабінету Міністрів України до 1 березня 2021 р., забезпечити його оприлюднення на своєму офіційному веб-сайті та представити на засіданні Кабінету Міністрів України. Звіт повинен містити не менше двох варіантів досягнення цілі огляду витрат. Розроблення варіантів передбачає винайдення щонайменше двох взаємовиключних підходів досягнення цілі огляду витрат, до яких не належить «нульовий» варіант нічого не змінювати.

Членам Робочої групи було запропоновано зосередити огляд витрат за період 2018-2019 рр. на трьох бюджетних програмах НАН України:

  • КПКВК (код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) 6541030 – Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та наукових об’єктів, що становлять національне надбання, забезпечення діяльності наукових бібліотек;
  • КПКВК 6541140 – Здійснення науково-дослідницьких та дослідно-конструкторських робіт Інститутом проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук України;
  • КПКВК 6541230 – Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень.

У ході обговорення пані Касперович запропонувала включити до плану-графіку обговорення результатів зовнішнього державного фінансового аудиту НАН, зокрема, здійсненого Державною аудиторською службою України за період 2016 – першої половини 2019 р. На її думку, звіт Держаудитслужби із зауваженнями та коментарями НАН до нього доцільно взяти до уваги членам Робочої групи. Пропозиція була підтримана.

Учасники засідання погодили, що діяльність Робочої групи ґрунтуватиметься на принципах: активної участі у проведенні огляду витрат усіх членів робочої групи; рівних прав та можливостей членів робочої групи для висловлення своєї позиції з будь-яких питань, пов’язаних із проведенням огляду витрат; детальному аналізі проблем; критичних поглядах на різні аспекти проблем; прагненні до компромісу; розгляді та представленні думки кожного члена робочої групи; лідерстві та чіткій координації роботи з боку відповідального головного розпорядника; раціональному використанні часу.

На наступному засіданні Робочої групи 16 жовтня 2020 року заплановано провести аналіз стратегічних і програмних документів, а також нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері наукової та науково-технічної діяльності наукових установ НАН України, щодо узгодженості цілей і завдань, визначених у цих документах, відсутності суперечностей та відповідності наявних підходів до механізмів реалізації державної політики сучасним потребам соціально-економічного розвитку держави.