Схожі новини

Експертна думка

Ми в соціальних мережах

Ми піклуємось про те, щоб ви завжди отримували актуальні новини. Слідкуйте за нами в соціальних мережах

Останні новини

Переглянути

Шановні представники експертного середовища!

Сучасному світу притаманні швидкі і непередбачувані зміни безпекового середовища. Тому, власне, картина викликів, ризиків та загроз має значно меншу цінність сама по собі, аніж розроблені на її основі типології, багатокритеріальні матриці, каталоги моделей та сценарних коротко- та багатотермінових прогнозів. Саме вони необхідні для подальшого визначення протоколів узгоджених дій з реагування на виклики та загрози різного характеру та походження.

Зазначу, що важливим елементом стратегічного планування та забезпечення національної стійкості будь-якої держави є ефективне функціонування та оцінка системи ризиків й загроз. Такі системи охоплюють процеси, які стосуються забезпечення національної безпеки держави, суспільства, кожного громадянина і засновані на широкій міжвідомчій взаємодії та співпраці.

Застосування сучасних методів і технологій оцінки ризиків, а також моделювання кризових ситуацій, розробка сценарних прогнозів дозволяюсь підвищити достовірність отриманих результатів, а також сформувати широку доказову базу для подальшого аналізу.

Саме тому головною метою Центру аналізу регіональних ризиків (Regional Risks Analytics Center) є виявлення латентних та існуючих ризиків і загроз регіональній стабільності у Карпатському регіоні, сприяння налагодженню добросусідських партнерських відносини із країнами-сусідами першого порядку.

З огляду на це, основними завданнями експертного Центру є:
  • виявлення латентних та реальних загроз у політичній, економічній, безпековій, соціальній, екологічній, енергетичній та інформаційній сферах, які можуть негативно впливати на регіональну стабільність та безпеку та перешкоджати реалізації євроатлантичних прагнень України;
  • аналіз передумов, причин та прогнозування наслідків виникнення непорозумінь (конфліктних ситуацій) у білатеральних відносинах України з країнами-сусідами, розробка стратегій виходу з подібних кризових ситуацій (станів);
  • сприяння реалізації концепції добросусідства, посилення довіри та розвитку партнерських відносин з сусідніми країнами;
  • участь в активізації транскордонного співробітництва шляхом всебічних суспільно-політичних , науково-освітніх, експертних та інформаційних зв'язків між зацікавленими суб'єктами на регіональному, національному та міжнародному рівнях;
  • визначення нових можливостей для підвищення ефективного функціонування прикордонної інфраструктури, національної мережі міжнародних транспортних коридорів в рамках Карпатського регіону;
  • сприяння вивченню та запровадженню досвіду країн-сусідів в сфері прикордонного менеджменту в Україні;
  • підтримка у створенні необхідних умов для розвитку нової генерації української ділової, політичної та науково-експертної еліти ХХІ ст. в регіоні, тощо.
Запрошуємо до співпраці!

Директор Центру
Світлана Мітряєва