ЗУСТРІЧ З ПИТАНЬ СТВОРЕННЯ МАКРОРЕГІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ ЄС ДЛЯ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ

16 Жовтня 2020 без коментарів

Участь в онлайн зустрічі взяли представники Словаччини, Угорщини, Румунії, Польщі, України,  Закарпаття представляв перший заступник голови Закарпатської ОДА Олег Коцюба, повідомляє сайт Закарпатської ОДА.

Йшлося про те, що макрорегіональні стратегії допомагають подолати спільні виклики для конкретних територій. Шляхом спільного використання потенціалу транскордонних територій стратегії значним чином сприяють досягненню територіальної згуртованості між державами і регіонами.

Регіональні і локальні органи влади відіграють ключову роль у популяризації демократії, децентралізації та місцевого і регіонального самоврядування.

Стратегії стають інструментом низової активності територіальної взаємодії і ґрунтуються на залученні регіональних і локальних суб’єктів та громадянського суспільства. Створюється платформа співпраці, що популяризує європейську систему цінностей, укріплення принципів демократії та підвищення стандартів управління регіональним розвитком, у тому числі розвиток моделі багаторівневого управління.

Карпати займають площу 190 тис. км2, що робить їх після Альп другою щодо площі гірською територією на європейському континенті, і в них мешкає близько 68 мільйонів людей.

Унікальні ресурси Карпат, такі як природні багатства, багатокультурна спадщина, людські ресурси – усе це створює великий шанс на спільну діяльність на користь більш динамічного, стійкого і сталого суспільно-економічного розвитку цього регіону.
Це ресурс європейської спадщини, який слід зберегти для майбутніх поколінь, а це означає обов’язок пошуку відповідальних шляхів економічного розвитку, що дозволяють зберігати і захищати цю спадщину. Тож необхідною є координація діяльності у цій сфері суб’єктів на усіх рівнях управління з урахуванням транскордонного характеру екологічної проблематики.

За результатами зустрічі українські області
планують найближчим часом підписати Спільну Резолюцію Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей щодо підтримки створення
Європейської Макрорегіональної Стратегії для Карпатського регіону.

У якій зокрема йдеться:

Усвідомлюючи важливість забезпечення сталого розвитку громад, відповідно до стратегічних цілей держави та європейського вектору геополітики України Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька області:
•   підтримують ініціативу створення Макрорегіональної стратегїї для Карпатського регіону;
•   підкреслюють, що Макрорегіональна стратегїя доповнить інші ініціативи та існуючі в Україні стратегії, концепції і програми, які впроваджуються на різних управлінських рівнях і спрямовані на активізацію та економічний розвиток Карпатського регіону при збереженні цінностей навколишнього середовища;
•  наголошують на важливості впровадження інтегрованих підходів в управлінні водними ресурсами Карпатського регіону за басейновим принципом, включаючи поліпшення екологічного стану водних об’єктів, очищення та регулювання русла річок, а також недопущення негативного впливу на складові довкілля Карпатського регіону та екосистему в цілому;
• стверджують про необхідність стратегічного бачення та координації дій у межах Карпатського регіону для вирішення проблематики у соціальній сфері та покращення якості життя населення, зокрема шляхом надання базових публічних послуг, у першу чергу забезпечення доступу до освіти, охорони здоров’я та соціальної адаптації;
•   вважають, що партнерство в рамках Макрорегіональної стратегїї для Карпатського регіону дозволить забезпечити ефективне використання специфічного ендогенного потенціалу гірських районів та реалізувати спільні великомасштабні проєкти, які стануть рушійною силою для подальшого соціально-економічного розвитку та сприяння транскордонному співробітництву;
•   підтримують висновок Європейського комітету регіонів щодо Макрорегіональної стратегії для Карпатського регіону (COR-2019-03425-00-00-AC-TRA), прийнятий у Брюсселі 4 грудня 2019 року.