Міжнародний Форум міжрегіонального та міжмуніципального транскордонного співробітництва “Україна у Карпатському єврорегіоні”

16 Червня 2021 без коментарів

Команда Центру аналізу регіональних ризиків спільно із Національним інститутом стратегічних досліджень взяла участь в Міжнародному Форумі міжрегіонального та міжмуніципального транскордонного співробітництва «Україна у Карпатському єврорегіоні», який відбувся 14-15 червня 2021 в місті Ужгород.

В рамках Форуму було проведено засідання у форматі Круглого столу «Карпатський єврорегіон як важливий інституційний інструмент євроінтеграційного поступу України».

Між учасниками відбулись дискусії та обговорення щодо історії, сучасного стану та, що найголовніше, перспектив розвитку Карпатського єврорегіону.

Учасниками наголошено на унікальності Карпатського єврорегіону як організаційного утворення, до складу якого входять регіони 5-ти країн (України, Румунії, Польщі, Словаччини та Угорщини), площа яких становить 156,6 тис. кв. км., де проживають більше 16 мільйонів осіб. Наразі Карпатський єврорегіон є найбільшим серед існуючих аналогічних об’єднань на території Європи.

На другий день форуму проходила науково-практична конференція пам’яті Сергія Устича «Карпатський єврорегіон: підсумки та перспективи багатостороннього транскордонного співробітництва в умовах євроінтеграційного поступу України».

Директор ЦАРР та радниця дирекції НІСД, кандидат історичних наук Світлана Мітряєва, яка модерувала другу пленарну секцію конференції в рамках своєї доповіді «Безпека в порядку денному співробітництва країн Карпатського єврорегіону» вказала на те, що

…сучасна глобальна криза, загострила глибинні протиріччя, і вивела на новий рівень не тільки відомі глобальні загрози, але й спонукала до аналізу нових та непередбачуваних загроз (тк. зв. «Чорних лебедів»), що вплинуло і на відносини між регіонами-учасниками Карпатського єврорегіону. В цьому контексті, минулорічна ініціатива Національного інституту стратегічних досліджень щодо розробки стратегічних документів: «Концепція забезпечення національної стійкості» та «Національні системи оцінювання ризиків та загроз» стала практичною потребою часу.

…специфіка національних інтересів, особливості безпекового середовища, факт приналежності чи неучасті у функціонуванні міжнародних організацій, визначають потенціал суспільства щодо протистояння існуючим загрозам, адаптації до змін і підтримки сталого  функціонування, відновлення після кризи до бажаної рівноваги – саме так визначається поняття «національна стійкість».

Експерт ЦАРР, головний консультант сектору досліджень Західного регіону в місті Ужгороді (НІСД), кандидат політичних наук Головка Анатолій, вказав на можливість синергії тематичних, організаційних аспектів Карпатського єврорегіону та макрорегіональної стратегії ЄС щодо Дунайського регіону («Дунайська стратегія») в таких аспектах як:

(1) використання досвіду реалізації Дунайської стратегії в ході підготовки та подальшої імплементації макрорегіональної стратегії ЄС щодо Карпатського регіону («Карпатська стратегія»), в рамках якої Карпатський єврорегіон може стати «майданчиком» для реалізацій транскордонних ініціатив та вирішення спільних проблем регіону;

(2) формування перспективних напрямків синергії між існуючою «Дунайською» та перспективною «Карпатською» стратегіями, враховуючи що для них характерним буде географічне накладання – на окремі регіони, наприклад Закарпатську область, будуть поширюватись обидві макрорегіональні стратегії;

(3) забезпечення інклюзивності транскордонного співробітництва (залучення широкого кола стейкхолдерів – бізнес, інститути розвитку, експертне та наукове середовище, громадянське суспільство).

Завідувач сектору досліджень Західного регіону в місті Ужгороді (НІСД), доктор економічних наук Володимир Химинець підкреслив суттєвий вплив міжнародних міграційних процесів на розвиток Карпатського єврорегіону, зокрема – взаємозалежність між розвитком регіональних економік та обсягами трудової міграції. Водночас п. Химинець вказав, що

…наразі відсутнє комплексне бачення щодо спільної політики регулювання трудової міграції. А тому протидія нелегальній міграції та іншим негативним процесам є одним із перспективних напрямків міжрегіональної співпраці в рамках Карпатського Єврорегіону, який  міг би стати «регіональною платформою» для реалізації міжрегіональних проєктів та ініціатив направлених на удосконалення системи регулювання міграційних процесів.

Заступник директора НІСД, керівник центру економічних і соціальних досліджень НІСД, доктор економічних наук Ярослав Жаліло наголосив на тому, що

…«відродження» та результативність  кооперації в рамках Карпатського єврорегіону залежить від виявлення та використання точок синергетичної співпраці між його учасниками. Пошук таких точок залежить від імплементації цілей активізації транскордонного співробітництва в загальнонаціональні секторальні та регіональні стратегії розвитку, здійснення «інституційної модернізації» учасників транскордонних відносин, упровадження таких форм управління як «смарт-громада», «смарт-місто», «смарт-село», а також «картування» проблем регіонального та місцевого розвитку.

     

На фото – заступник директора Інституту – керівник центру економічних і соціальних досліджень д.е.н. Ярослав Жаліло, радниця при дирекції к.і.н. Світлана Мітряєва, завідувач сектору досліджень Західного регіону в місті Ужгороді д.е.н. Володимир Химинець та головний консультант сектору кандидат політичних наук Анатолій Головка

Михайло КОВАЛЬ